Husokachny


Drůbež je krmená výhradně krmnou směsí, do které jsou přidávány pouze minerály a vitaminové doplňky pro zdravý chov.

Tyto krmiva si sami připravujeme díky tomu, že máme vlastní výrobnu a mísírnu krmiv, kde základními komponenty krmiv jsou kukuřice, pšenice, ječmen a sója.

Zásadně nepoužíváme antibiotika ani hormonální přípravky pro podporu růstu, které jsou dnes běžně k dostání na trhu a u nichž není jednoznačně prokázána nezávadnost pro spotřebitele.

Prodej chlazené drůbeže a porcovaných částí probíhá turnusově, protože po skončení turnusu je nezbytná dezinfekce odchoven.