Drůbež
Prodej chlazené drůbeže a porcovaných částí probíhá turnusově, protože po skončení turnusu je nezbytná dezinfekce odchoven.